Bazy Danych

Bazy danych, to zbiory informacji na dany temat:

Stworzeń (RuneScape 2007)- (ich level, ilość życia, gdzie się znajdują, co pozostawiają po śmierci, itd.)
Przedmiotów - (ich specjalne właściwości, co dzięki nim możemy zrobić, skąd je wziąć, itd.) w trakcie przygotowywania.
NPC - Non-Player Character (co u nich możemy zrobić / otrzymać, do jakich zadań są potrzebni, itd.w trakcie przygotowywania.


potwory