Miasta i Wsie

Wszystkie mapy są interaktywne. Aby zobaczyć screen pokazujący,
co jest w danym miejscu należy najechać myszą na konkretny znaczek na mapie.

Wioski

Barbarian Village
Brimhaven*
Burgh De Rott*
Canifis*
Catherby*
Draynor Village & Manor
Edgeville
Gu'Tanoth*
Goblin Village
Lletya*
Marim*
Mort'ton*
Port Khazard*
Port Sarim
Rimmington
Seers' Village*
Shilo Village*
Tai Bwo Wannai*
Taverley*
Tree Gnome Stronghold*
Tree Gnome Village*
Witchaven*

Miasta

Al Kharid
Ardougne*
Burthrope*
Dorgesh-Kaan*
Falador
Keldagrim*
Lumbridge
Meiyerditch*
Menaphos*
Nardah*
Oo'glog*
Pollinvneach*
Port Phasmatys*
Relleka*
Sophanem*
TzHaar*
Varrock
Yanille*
Zanaris (Lost City)*
only p2p

© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd