Biblioteka

decor witamy w Królewskiej Bibliotece w Varrock, w domu wiedzy i filozofii, największej prawdziwej składni wiedzy wśród wszystkich ludzkich Królestw (i nie tylko ludzkich). Nazywam się Reldo i jestem kustoszem, historykiem i nauczycielem w tej bibliotece. Mam zaszczyt być twoim przewodnikiem po historii RuneScape.
W bibliotece zgromadziłem historie wielkich nacji z RuneScape, znakomite dzienniki podróżników i legendy sprzed lat. Proszę, poświęć trochę czasu dla przejrzenia biblioteki, a myślę, że znajdziesz coś znakomitego dla siebie.
Poniżej znajdziesz listę wielu dzieł zachowanych w oryginalnym stanie bądź odnowionych. Kilka jest dokumentami historycznymi, a inne to mityczne podania i legendy, które mogą być nie potwierdzone, lecz z zawarte w nich treści uważam za dość istotne i mogące należeć do historii.
Mam nadzieję, że zebrane dokumenty poszerzą waszą wiedzę, tak jak zbieranie ich poszerzyło moją.

- Reldo
 

Opowiadania

Negocjacje gnomów

Polska nazwa książki

 

Dziennik Lamistrad'a
Historia ras Goblinów
Instrukcja obsługi
Książka ptaków
Księga Równowagi
Księga Zła
Notatki Yewnock'a o Elfach
Notatki Zemouregal'a
Ochrona Konta RuneScape
Podstawy magii
Przewodnik Turysty po Ardogue
Słownik Gnom'ów
Święta Księga
Wiadomość od starca
Pamiętniki z Daemonheim

Nazwa oryginalna

 

The Journal of Lamistrard
Goblin Symbols
Instruction Manual
Bird Book
Book of Balance
Unholy Book
Yewnock's notes on crystals
Notes (a-j) / Notes (k-z)
Security Book
Moonclan Manual
Tourist Guide to Ardogue
Gnome Translation
Holy Book
Old man's message


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd