Stworzenia
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

King black dragon

Legenda:
(m) - tylko dla membersów
[n] - note
Combat level: 276
Members:
  • Tak
Ilość życia: 2400
Wymagany Slayer level: 1
Agresywny:
  • Tak
Maksymalne obrażenia: 254 Melee/Magic, 650+ Dragon breath (jeśli nie mamy na sobie dragonfire lun anti-fire shield)
Jadowity:
  • Tak
Odporny na truciznę:
  • Nie
Styl ataku: Magic, Dragonfire, Melee
Wrażliwy: Stab, Ranged
Rasa: Smok
Opis w grze: The biggest, meanest dragon around.
Lokalizacja:

The King Black Dragon Lair

Pozostałe informacje:

brak

100% drop:
Dragon bones
Black dragonhide
Zbroja:
Amulet of strength
Adamant platebody
Rune platebody
Rune sq shield
Dragon helm
Bronie:
Rune longsword
Mithril battleaxe
Mithril 2h sword
Adamant 2h sword
Adamant hatchet
Black hatchet
Rune battleaxe
Rune 2h sword
690 Iron arrow
150 Steel arrow
1–12 Runite bolts
45 Rune arrow
Runy:
15,50 Blood rune
7–50 Death rune
105 Air rune
105 Fire rune
105 Earth rune
15,45 Law rune
20–78 Nature rune
Nasiona (m):

brak

Herby (m):

brak

Charmy (m):

W przewadze: Crimson

Pozostałe:
 100 Coal [n]
 100 Iron ore [n]
Adamant bar
 100 Silver ore [n]
Rune bar
 1-3000 Coins
 100 Yew logs
Runite limbs
 4 Shark
Oyster
Black dragon tail-bone
Oyster pearls
Starved ancient effigy
Clue scroll (hard)
Court summons
Clue scroll (elite)
King Black Dragon heads
Draconic visage
Located in: Stworzenia

© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd