LootShare


 

Wstęp


Lootshare jest całkowicie opcjonalną drogą dla ciebie i twojego klanu do dzielenia się łupami z zabitego potwora w rejonie multiway combat. Dzielenie się przedmiotami jest sprawiedliwe, ma na celu zapewnić że każdy gracz otrzyma pewną ilość łupu z zabitego potwora. Alternatywnie twój klan może aktywować opcję CoinShare do otrzymywania wysokiej wartości łupów jako gotówka, która jest automatycznie dzielona pomiędzy innymi.Lootshare i czat klanowy


Aby dołączyć do istniejącego klanu LootShare musisz posiadać odpowiednią rangę, znajdować się na odpowiednim świecie oraz na prawidłowym kanale.

 
Po spełnieniu tych warunków, należy kliknąć na szary worek, który jest położony w prawym górnym rogu na clan chat. Po krótkim czasie będzie mógł dzielić się łupami ze znajomymi!
Kiedy potwór zginie zostaniesz poinformowany jaki łup otrzymałeś na pasku chatu.

Uwaga: Lootshare nie pokazuje przedmiotów które są przeznaczone do jakiegoś zadania jeśli taka rzecz wypadnie widzi ją tylko gracz, który wykonuje danego quest'a.
Aby móc otrzymać swoją część łupu musisz być w odległości 16 pól od potwora.FAQ - LootShare

Jak działa system lootshare?
Kiedy przedmiot zostanie wyrzucony z potwora jego wartość jest obliczona za pomocą cen z Grand Exchange. Każdy gracz otrzymuje odpowiedni udział w tej wartości. System automatycznie wybiera, który gracz otrzyma łup z zabitego potwora. Sprawdza on również punkty wszystkim graczom, którzy są w grupie, kto ma najwięcej Lootshare points ma największe szanse otrzymania łupu.
Osoba, która otrzyma drop zmniejsza swoją ilość posiadanych punktów, zmniejszając w ten sposób szansę że otrzyma kolejny cenny łup z potwora. Tak więc jeśli ktoś w twojej grupie dostanie najbardziej cenny łup, twoje lootshare points i szansa na zdobycie cennego przedmiotu wzrastają.
Jeżeli otrzymasz mniej wartościowy przedmiot twoje szanse na uzyskanie cenniejszego przedmiotu również wzrosną, ale mniej.
Czy ring of the wealth działa z LootShare?
Nie, ring of wealth nie działa w systemie lootshare ani nie zwiększa twoich szans na zdobycie łupu. Działa tylko, jak walczysz sam na sam z potworem.


CoinShare

Jeśli wolisz żeby dropy były zamieniane na monety i równo rozdzielone pomiędzy członków klanu, można użyć coinshare. Aby uaktywnić system coinshare należy kliknąć w clan chat a następnie w clan setup (ikonka coinshare jest widoczna po prawej stronie).
Kiedy coinshare jest uruchomiony przedmioty, które dropną są zamieniane na coins. Tak samo jak w lootshare użytkownik otrzyma łup w zależności od szczęścia.
Dla wysoko wartościowych przedmiotów również zostaną zamienione na pieniądze i podzielony równo pomiędzy tymi, którzy są kwalifikowani do otrzymania akcji. GP dropią tak samo jak przedmioty.


CoinShare FAQ

Jak system coinshare wpływa na Grand Exchange?
Przedmioty wysłane do Grand Exchange przez CoinShare System są sprzedawane po średniej cenie, ale nigdy nie wpływają na wartość rynkową przedmiotu, Grand Exchange zignoruje je przy obliczaniu wartości przedmiotu.
CoinShare zawsze będzie sprzedawać przedmioty po średniej wartości, a ich cena będzie regulowana, aby dopasować tę wartość, gdy ceny są zmieniane.

Jakie są te wartościowe przedmioty, za które można otrzymać coins?
- Archers' ring
- Armadyl chestplate, helmet, plateskirt and godsword hilt
- Bandos chestplate, tassets, boots and godsword hilt
- Berserker ring
- Draconic visage
- Dragon hatchet
- Dragon chainbody
- Dragon claws
- Dragon dagger ( w tym w zatrutej wersji )
- Dragon medium helm
- Dragon platebody fragments
- Dragon platelegs/plateskirt
- Dragon scimitar
- Dragon spear
- Dragon two-handed sword
- Godsword shards
- Holy elixir
- Mud battlestaff
- Saradomin sword and godsword hilt
- Seers' ring
- Shield left half
- Spirit shield
- Spirit shield sigils (arcane, divine, elysian and spectral)
- Steam battlestaff
- Warrior ring
- Zamorak spear i godsword hilt© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd