Ekwipunek


 

Wstęp

Twój ekwipunek został podzielone na dwie części aby łatwiej można było zarządzać przedmiotami.

Są to:

- Przedmioty w plecaku
- Przedmioty aktualnie założone

Plecak posiada 28 wolnych miejsc przeznaczonych dla przedmiotów, natomiast na sobie można mieć założone maksymalnie 11 przedmiotów, jakimi są np. zbroje, bronie, ubrania.

Razem daje to 39 wolnych miejsc.

Rzeczy w plecaku

Cokolwiek podniesiesz lub uzyskasz, zostanie to dodane do twojego ekwipunku w plecaku.

W oknie gry, twój ekwipunek jest oznaczony ikoną plecaka. Naciśnij lewy przycisk myszki, aby dostać się do niego.

Plecak w twoim ekwipunku informuje o wszystkich przedmiotach, które przy sobie aktualnie posiadasz.

  Duże przedmioty zajmują jedno miejsce w plecaku. Małe przedmioty, takie jak np. pieniądze, mogą być składowane masowo tylko na jednym miejscu, jednocześnie informując o ilości tego przedmiotu liczbą, po lewej, górnej stronie danej rzeczy.

  Możesz przemieszczać przedmioty w twoim ekwipunku klikając i przytrzymując klawisz akcji na danej rzeczy i przeciągnąć do innego miejsca w plecaku, do którego chciałbyś tą rzecz położyć. Przycisk akcji to lewy przycisk myszki w opcji o podwójnych przyciskach, i domyślny przycisk w ustawieniu z jednym klawiszem.

  Kiedy chcesz działać przedmiotem w twoim plecaku, przesuń myszkę nad nim i kliknij lewym przyciskiem myszki (jeśli używasz opcji o podwójnych przyciskach) lub obojętnie jakim (jeśli używasz opcji o pojedynczym przycisku), aby wykonać domyślną akcję z tym przedmiotem. W większości przypadków, domyślna akcja to "Use" (Użyć).

  Kiedy zrobisz to dobrze, musisz kliknąć na celu użycia przedmiotu w twoim plecaku lub w oknie gry.

 

Widok plecaka (backpack)

Aby zobaczyć i użyć innych akcji, jakie można z przedmiotem wykonać, przemieść myszkę nad nim i wciśnij jej prawy przycisk (podwójna opcja) lub domyślny (pojedyncza). Wyświetli się menu z wszystkimi możliwymi akcjami, do jakich można wykorzystać ten przedmiot. Domyślna akcja jest zawsze przedstawiana jako pierwsza w tym menu.

  Kiedy uda ci się wyświetlić to menu, możesz wybrać inne polecenia, między innymi "Drop" (wyrzuć), "Examine" (Oceń)

  Jeśli wybierzesz opcję wyrzucenia przedmiotu (Drop), pojawi się on u twoich stóp w oknie gry. Jeśli cena rynkowa przedmiotu jest mniejsza lub równa cenie 3,000 sztuk złota, inni ludzie zobaczą przedmiot przez ciebie opuszczony po upłynięciu jednej minuty. Możesz wyrzucać przedmioty, aby podnieśli je inni gracze o całkowitej wartości przedmiotu 3,000 sztuk złota lub mniej, w odstępach 15-stu minut, gdyż inne upuszczone przedmioty nie będą dla nich widoczne. Zapamiętaj, że grupa przedmiotów (dla przykładu 30 rune arrows) wartych razem powyżej 3,000 sztuk złota, nigdy nie ujawni się innym graczom. Wartość przemiotów w grupie, którą wyrzuciłeś stanie się widoczna dla innych, po dodaniu ich wartości do siebie, gdy nie przekroczy 3,000 sztuk złota.

Ekwipunek

Twoja postać posiada dodatkowe miejsce na broń lub ubrania. Aby zobaczyć co aktualnie nosisz, naciśnij na ikonę przedstawiającą hełm.

  Zbroja i broń to ważne aspekty gry. Założona przez ciebie broń znacząco będzie wpływała na różnice pomiędzy zwycięstwem a porażką w czasie bitwy. Aby przywdziać odpowiednią broń, włącz swój interfejs plecaku i kliknij na przedmiocie, którego chciałbyś założyć. Jeśli wybraną rzecz da się założyć, pojawi się on w twoim ekwipunku przedmiotów założonych.

  Każde miejsce pokazuje co aktualnie ma założona twoja postać. Aby pozbyć się założonego przedmiotu, naciśnij lewy przycisk myszki na nim, lub prawy przycisk myszki i wybierz opcję "Remove" (usuń) z ukazanego menu. 

 Widok ekwipunku

Widok menu statystyk ekwipunku

  Przycisk "Show Equipment Stats" (Pokaż statystyki ekwipunku) umiejscowiony na dole interfejsu założonego ekwipunku pokazuje co masz aktualnie założone i przedstawia wszystkie statystyki tych przedmiotów. W sekcji "Attack" (atak), ukazane masz, jakie bonusy dodają twoje założone przedmioty w innych stylach ataku.

  W sekcji "Defence" (obrona), bonusy przedstawiają efektywność obrony na każdy styl walki, jaki daje ci założony ekwipunek. Poniżej przedstawiono również pozostałe bonusy, które mogą dać ci twoje rzeczy, na przykład "Prayer Bonus" (modlitwa). Będziesz miał okazję nieraz sprawdzić coraz to inne kombinacje ekwipunku, dajace inne statystyki, które zależą od siły lub słabości danego przedmiotu.

Dla przykładu, możesz się przekonać, że twoja metalowa zbroja płytowa oferuje dla ciebie bardzo dobrą ochronę przeciwko ciosom typu "Stab" i "Slash", ale jest mało odporna na ataki typu "Crush" oraz może być problemem podczas potężnych ataków magicznych.

Interfejs price-checkera

Przycisk "Price Checker" ("sprawdzacza" cen), w kształcie worka ze złotem u dołu interfejsu założonego ekwipunku okazywać będzie aktualną cenę posiadanych przedmiotów na Grand Exchange.

Aby sprawdzić cenę jakiegokolwiek przedmiotu z twojego ekwipunku, należy na niego kliknąć w twoim plecaku, gdy interfejs sprawdzania ceny jest włączony. Dla łatwiejszego sprawdzania, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i dodać więcej przedmiotów naraz. Aby usunąć rzecz z "Price Checker", wystarczy na niego kliknąć.

Jeśli chcesz sprawdzić cenę jakiekolwiek przedmiotu, którego aktualnie masz założonego, musisz go zdjąć. Zapamiętaj również, że interfejs powiadamia cię o twoim limicie handlu (Trade Limit), którego możesz porównać do przedmiotów, które aktualnie sprawdzasz.

Uwaga! Przedmioty, którymi nie można handlować (untradeble) nie mają ceny rynkowej, więc nie można ich dodać do tego interfejsu.

Interfejs "przedmiotów chronionych przed śmiercią"

Przycisk "Show Items Kept on Death" (Pokaż przedmioty uchronione przed śmiercią) u dołu, oznaczony ikoną plecaka z trupią czaszką, pokazuje ile rzeczy zachowasz, kiedy umrzesz posiadając aktualne przedmioty w ekwipunku, a które zostaną zachowane.

Interfejs jest podzielony na dwie części. Po lewej stronie zauważysz, ile przedmiotów zachowasz, kiedy zginiesz, a po przeciwnej - dlaczego właśnie taką liczbę. Jeśli, dla przykładu, jesteś pod czaszką (Skulled) (i nie zachowasz żadnych przedmiotów), zostanie tam o tym napomknięte.

Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich przedmiotów, które masz na sobie nałożone i posiadane w plecaku. Lista została oddzielona linią, powyżej której znajdują się najbardziej wartościowe przedmioty, które zachowasz podczas śmierci. Cena przedmiotów bazuje na cenie alchemii (tzn. ilość pieniędzy, którą dostaniesz za rzucenie na przedmiot czaru alchemii), a nie jak sadzono na cenie rynkowej! Powinieneś zobaczyć również, po prawej, dolnej stronie informację z wyjaśnieniem, jaką wartość rynkową będą miały przedmioty, które zachowasz, oraz jakie ponosisz ryzyko pieniężne tracąc inne. Na światach PvP (gracz vs. gracz), twoja wartość przedmiotów, które możesz stracić będzie oznaczona kolorem zielonym wtedy, gdy będziesz miał szansę zyskać w walce wartościową rzecz.


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd