Statystyki


Wstęp

Aby uzyskać wgląd na posiadane levele, kliknij na ikonę statystyk:

Wyświetli się okienko z ikonami dla każdej umiejętności twojej postaci.

statistics_interface1d

Interfejs menu statystyk

Twoje Quest Point'y (QP) są wyświetlane w menu Quest'ów, a Combat level w menu walki. Poniżej poziomów znajduje się szary panel, tzw. "Total level," czyli suma wszystkich poziomów twoich umiejętności. Po kliknięciu PPM na umiejętność możesz użyć następujących opcji:

002

Opcja Set level Target umożliwia określenie poziomu, jaki chce się uzyskać.
Opcja Set Xp Target pozwala na analogiczne ustalenie poziomu doświadczenia.
Opcja Clear Target pozwala na usunięcie wcześniejszych ustawień.

Poniżej znajduje się spis wszystkich ikon oraz ich znaczenia. W tabeli wymieniony są ikony w kolejności ich występowania, zaczynając od góry, od lewej do prawej.

Nazwa Ikona Nazwa Ikona Nazwa Ikona
Attack attack1 Constitution constitution Mining mining1
Strength strength1 Agility agility1 Smithing smithing1
Defence defence1 Herblore herblore1 Fishing fishing1
Ranged ranged1 Thieving thieving1 Cooking cooking1
Prayer prayer1 Crafting crafting1 Firemaking firemaking1
Magic magic1 Fletching fletching1 Woodcutting woodcutting1
Runecrafting runecrafting1 Slayer slayer1 Farming farming1
Construction construction1 Hunter hunter1 Summoning smithing1
Dungeoneering dungeoneering  


Punkty doświadczenia

tool_tipNa tym obrazku, wskaźnik myszy jest nad umiejętnością Runecrafting. Obecnie postać zdobyła 101.333 punktów doświadczenia i aby wbić następny poziom musi mieć003 111.945 punktów doświadczenia. Oznacza to, że musi jeszcze zdobyć 10.612 punktów doświadczenia, aby osiągnąć poziom 51.

Widzimy to, gdy najedziemy myszką na umiejętność, która miała ustawiony pożądany lvl lub xp. Uzyskujemy informację na temat, ile zostało nam xp do zdobycia, by osiągnąć nie tylko następny lvl, ale także ten ustawiony jako pożądany. Widoczny jest także procentowy pasek postępu.


Skill Guides


Otwarte menu umiejętności woodcutting

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie działania związane są z daną umiejętnością, kilknij na ikonę tej umiejętności.

Interfejs pokazuje co można zrobić dzięki tej umiejętności, jak również poziom jaki musisz osiągnąć, aby wykonać je. Przedmioty, które są tylko dla członków (members) są oznaczone przedrostkiem: "members" przed nazwą przedmiotu.


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd