Notatki
Aby otworzyć swoje notatki, kliknij ikonę w prawym dolnym rogu ekranu.

Ten niezwykle prosty system pozwala na zapisanie do 30 notatek do własnego użytku, z których każda może mieć maksymalnie 50 znaków.

W celu uzyskania dalszych modyfikacji notatek, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na notatkę, co da ci możliwość edycji lub zmianę koloru tekstu.

Aby dodać notatkę, wciśnij przycisk "+" w lewym górnym rogu. Aby usunąć notatkę, wybierz ją i kliknij przycisk "Delete". Jeśli chcesz usunąć wszystkie swoje notatki, możesz to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na notatkach i wcisnąć "Delete all"

 

WAżNA INFORMACJA:Nie należy korzystać z notatek jako przechowalni numeru PIN, hasła, danych osobowych lub jakichkolwiek innych poufnych informacji. Funkcja notatek jest niedostępna dla tych graczy, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko ujawniania danych osobowych.


             Menu notatek


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd