Czat


 

Wprowadzenie

  Chat w RuneScape jest główną częścią gry i dowiesz się, że istnieje wiele sposobów, aby pozostać w kontakcie ze znajomymi, zorganizować handel lub rozmawiać z innymi graczami. Można rozmawiać po prostu wpisując w chacie dane słowo lub przy użyciu opcji quick chat.
W lewym dolnym rogu okna gry są pokazywane wszystkie wiadomości jakie wysłałeś lub odebrałeś. Jeśli wiadomości jest dużo a ty szukasz np. rozmowy z kolegą możesz dostosować jaki typ wiadomości ma do ciebie przychodzić i być wyświetlany.
Osiem przycisków, które znajdują się wzdłuż dolnej części ekranu RuneScape pozwalają kontrolować sposób korzystania z czatu.
Pierwsze od lewej to przyciski sterujące gdzie możesz wyłączyć lub włączyć wyświetlanie się wiadomości na danym typie czatu.
Czerwony przycisk Report Abuse po kliknięciu wyświetla raport możesz dzięki temu raportować graczy którzy łamią zasady gry.
Wszystkie przyciski czatu są domyślnie ustawione jeśli dostaniesz wiadomość np. private okno czatu będzie migać na niebiesko. Jeśli ustawiłeś przycisk na off nie będzie się wyświetlać.

.

Przyciski na czacie


All

Kiedy wybierzesz przycisk all będą wyświetlane wszystkie wiadomości (klanowe, prywatne, handel itp) jeśli wyłączysz któryś z innych przycisków nie będzie on wyświetlany.


Game

Jeśli wybierzesz game będą pojawiały się informacje podczas gry (np. you catch a salmon) możesz wyłączyć te informacje jeśli rozmawiasz.
Można wyłączyć powtarzające się komunikaty (mp. "you catch a salmon") wybierając opcję Filter po kliknięciu na tą ikonę prawym przyciskiem. Opcja "All" zaś włącza takie informacje.


Public

Opcja public pokazuje wszystkie wiadomości od graczy. Możesz ustawić to na ON jeśli chcesz widzieć wszystkie wiadomości, Friends jeśli chcesz widzieć wiadomości od swoich znajomych lub off kiedy wykonujesz jakąś czynność wtedy wiadomość będzie widać nad postacią.


Private

Przycisk kontroluje dostawanie prywatnych wiadomości, których nie widzi nikt. Możesz ustawić na ON by dostawać prywatne wiadomości od wszystkich, Friend tylko od znajomych lub po prostu wyłączyć (OFF)


Clan

Przycisk wyświetla wiadomości od członków twojego klanu możesz je włączyć jak i wyłączyć (OFF).


Trade

Przycisk pokazuje że ktoś chce z tobą rozpocząć handel lub wyzwał ciebie na pojedynek (duel arena) możesz włączyć tą opcję (ON), ustawić tylko dla znajomych (Friend) i wyłączyć (OFF)


Assist

Przycisk wyświetla zaproszenia do pomocy (żeby podnieść komuś jakąś umiejętność)
Możesz to włączyć (ON) jak i wyłączyć (OFF).


Report Abuse Button

Przycisk Report Abuse zgłasza każdego gracza, który zachowuje się niekulturalnie wobec innego gracza lub lekceważy regulamin gry.
Kiedy widzisz takie zachowanie, kliknij przycisk Report Abuse i wpisz imię gracza, a następnie wybierz jaka zasada została złamana.
Będziemy otrzymywać raport nadużycia i działać w stosunku do gracza natychmiast.


Quick chat ("szybki czat")

Quick Chat to funkcja pozwalająca mówić szybko i jasno w różnych sytuacjach. Możesz mieć dostęp do normalnego quick chat po prostu naciskając przycisk enter na klawiaturze lub klikając na swój Nick w lewym dolnym rogu ekranu.

Clan quick chat - aby uzyskać dostęp do clan quick chat kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Quick Chat i wybierz "Clan quick Chat" lub ukośnik / i enter.
Private Quick Chat - aby uzyskać dostęp do private quick chat należy kliknąć na jakąkolwiek osobę w liście przyjaciół prawy przyciskiem myszki i wybrać quick message.

Po wybraniu Quick Chat, zobaczysz, że w twoim oknie pokaże się wybór czat kategorii, które otwierają się do różnych opcji:

Większość opcji będą zawsze takie same, natomiast ostatnie zależy od tego gdzie jesteś, lub które ostatnio umiejętności wykonywałeś. Domyślnie jest to normalne "Attack".

Można wybrać jedną z tych kategorii, klikając na nią lub naciskając klawisz litery której odpowiada. Więc, jeśli chcesz powiedzieć coś zwyczajnego, jak pozdrowienie kogoś lub pożegnanie, należy nacisnąć przycisk "G".
Jeśli dana kategoria zostanie otworzona pojawi się kilka podkategorii:

Kategoria Podkategorie Zawartość
General Responses
Hello
Goodbye
Comments
Mood
Smilies
Banter
Compliments
Help
Directions
Activities
Ogólne zwroty, takie jak pzodrowienia,
przywitania, komplementy, pytania,
prośby i szybkie odpowiedzi.
Trade/Items Trade
Items
Podstawowe pytania i odpowiedzi
dotyczące handlowania i przedmiotów.
Skills (wszystkie skille) Podstawowe pytania dotyczące wszystkich umiejetności.
Group events Organising
Group fighting
Combat minigames
Fun stuff
Quests
Skill-based minigames
Add me, please
Organizowanie wypadów na ptowory, mini gry itp.
Clans Queries
Statements
Preparation
Organizacja klanowa, przygotowywanie się do walk
i dyskutowanie i innymi klanowiczami.
Inter-game FunOrb
RuneScape
Możliwość rozmowy z osobami grającymi na FunOrb'ie.
Context-sensitive (zależnie od tego
gdzie jesteś / co robisz)
Zwroty kontekstowe, zależne od tego gdzie aktualnie
się znajdujesz lub co robisz. Na przykład, gdy trenuejsz
firemaking pojawi się tu szybki skrót do zwrotów dotyczących
 tej umiejętności.

 

Skróty quick chatu

Enter - Otwiera quick chat
Backspace - Wraca do ostatniej opcji
Home - Powraca do początku quick chatu
Page Up / Page Down - Przewija opcje w dól lub górę
F9 - Otwiera listę szybkich odpowiedzi
F10 - Otwiera menu kontekstowe
F11 - Powtarza ostanie zdanie
Esc - Zamyka quick chat
/ i Enter - Otwiera Clan Quick Chat


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd