Stronghold of Player Safety


Stronghold of Player Safety

Aby rozpocząć ten mini-quest, musisz mieć ukończony mini-quest Stronghold of Security.

 

Start: Stronghold of Player Safety

Wymagania:

- brak


1. Wchodzimy do więzienia przez klapę znajdującą się przy zachodniej ścianie Misthalin Training Centre of Excellence (Centrum Æwiczenia Doskonałości Misthalin). 2. Jesteśmy w więzieniu. Czytamy wszystkie tabliczki znajdujące się na drzwiach do cel. 

 3. Rozmawiamy ze strażnikiem. 4. Wchodzimy na górę schodami znajdującymi się w pomieszczeniu obok strażnika.

5. Rozmawiamy z Profesorem Henry’m. Gdy zapyta nas czy chcemy rozwiązać test bezpieczeństwa potwierdzamy. 6. Rozwiązujemy test otrzymany od profesora (zaznaczamy kratkę obok poprawnej odpowiedzi). Oto wszystkie pytania zawarte w tym teście i odpowiedzi na nie:

#A player has just asked you for your personal details, including your phone number, home address and email address. What should you do? (tłumaczenie: Gracz pyta ciebie o dane osobiste, włączając nuemr telefonu, adres i email. Co powinieneś zrobić?)
- Say “No” or ignore them (Powiedzieć “nie” lub go zignorować.)

#You are asked for your full name and date of birth by a player that you have been chatting with for a short while. Should you give them these details? (Zostałeś zapytany o nazwisko i datę urodzin przez gracza, z którym rozmawiałeś krótką chwilę. Czy powinieneś podać mu te dane?)
- No. The player could use my information to steal my identity. I don’t want anyone pretending to be me. (Nie. Gracz mógłby użyć tych informacji by skraść moją tożsamość. Nie chcę, aby ktoś udawał, że jest mną.)

#A friend you met playing RuneScape has asked to meet you in real life. What should you do? (Przyjaciel, z RuneScape pyta cię o spotkanie w realnym świecie. Co powinieneś zrobić?)
- Say no and do not meet them. (Powiedzieć “nie” i nie spotykać się z nim.)

#A player that you do not know sends you a private message that is offensive. What should you do? (Gracz, którego nie znasz wysyła ci obraźliwą wiadomosc na prywatnym czacie. Co powinieneś zrobić?)
- Use the Report Abuse button to report the player and then add them to my Ignore List. (Użyć przycisku raportowania do zgłoszenia tego gracza i dodać go do listy osób ignorowanych.)

#A player has started to ask you personal questions that make you feel uncomfortable and you’;d rather not answer. What should you do? (Gracz zadaje ci pytania dotyczące twoich spraw osobistych. Czujesz się niekomfortowo, a nie powinieneś mu odpowiadać. Co powinieneś zrobić?)
- Do not answer any questions and report the player using the Report Abuse button at the botton of the game screen. (Nie odpowiadać na żadne pytania i założyć raport o tym graczu używając przycisku raportowania.)

#How long should you play RuneScape for at any one time? (Jak długo powinieneś grać w RuneScape w każdym czasie?)
- I should take regular breaks in order to stay healthy. (Powinienem robić regularne przerwy, aby nie narażać zdrowia.)

#How do you report a player for breaking the Rules? (W jaki sposób złożysz raport na gracza, który łamie zasady RuneScape?)
- By using the Report Abuse button at the bottom of my game screen. (Poprzez użycie przycisku raportowania “Report Abuse”.)

#Where should you go in order to read about playing RuneScape safely? (Gdzie powinieneś zajrzeć, aby przeczytać coś więcej na temat bezpieczeństwa w RuneScape?)
- To the ‘Safety & Security’ section of the RuneScape homepage. (Do sekcji “Safety & Security” na stronie głównej RuneScape.)

#You are approached in the game by a player named JagMod999. This player claims to be a member of Jagex and asks for you personal details. What should you do? (Podczas gry zostałeś zaczepiony przez gracza o nick’u JagMod999. Gracz ten podaje się za członka Jagex’u i pyta cię o osobiste dane. Co powinieneś zrobić?
- Do not answer any questions and report the player using the Report Abuse button at the bottom of the game screen. (Nie odpowiadać na żadne pytania i złożyć na tego gracza raport używająć przycisku reportowania.) 7. Po rozwiązaniu testu ponownie rozmawiamy z profesorem Henry’m. Gratulacje! Mini misja ukończona – dostajemy nową emotikonkę i dwie czarodziejskie lampy, które dodają 500 punktów doświadczenia w wybranej umiejętności.
Od teraz możemy też wejść do lochów SoPS. Udajemy się tam, jeśli chcemy zdobyć drugą cześć nagrody. 

 
 


8. Wracamy (schodami) do więzienia i w jedynej pustej celi klikamy na plakat (poster) zawieszony na ścianie (jeśli nie ukończyliśmy testu u profesora opcja ‘pull back poster’ będzie niedostępna). Okazuje się, że za nim jest tunel. Przechodzimy nim do lochów SoPS. Znajdujemy się na środkowym ich poziomie. 9. Korzystając z pierwszej części tego poradnika (dokładniej z mapki środkowego poziomu lochów) udajemy się na wschód, przechodzimy do jaskiń i idziemy na północ do najbardziej wysuniętej na północ komory. Wchodzimy schodami.

10. Jesteśmy na górnym poziomie lochów. Wchodzimy do dużej jaskini, najbardziej wysuniętej na północ na tym poziomie (można się posłużyć mapką z pierwszej części tego poradnika, ale ta jaskinia jest parę kroków za zachód od schodów, którymi weszliśmy). W jaskini przesuwany starą dźwignię (An old lever). Tym sposobem odblokowaliśmy drzwi prowadzące do sekretnego poziomu. 11. Teraz musimy dotrzeć na najniższy poziom lochów, gdzie te drzwi się znajdują. Tak więc wracamy na poziom środkowy i schodami na jego środku schodzimy na dół (przydają się mapki).

12. Gdy już jesteśmy na dolnym poziomie lochów udajemy się na północ, a potem na zachód. Drzwi są na mapce pokazane jako czarna przerwa w północnej części zachodniej ściany. Otwieramy drzwi i wchodzimy.

13. Jesteśmy na sekretnym poziomie lochów. Idziemy do najdłuższego korytarza na tym poziomie (mapka) gdzie we wnęce wykutej w ścianie spoczywa stara skrzynia. 14. Otwieramy skrzynię. Zdobywamy safety gloves (rękawice bezpieczeństwa) i 10k gp! Mamy już wszystkie nagrody, które można dostać w SoPS. 

 

 

Nagroda: 10 000gp, Safety gloves, 2 lampy z 500 punktami XP w dowolnej umiejentnosci.


© 2004-2011 Wygląd zaprojektowany przez Bartosz Bociek
Runescape jest znakiem towarowym Jagex Software 1999 - 2011 Andrew Gower and Jagex Ltd.
My nie jesteśmy Jagex Ltd. Teksty kursywą są tłumaczeniem i wraz z obrazkami należą w całości do Jagex Ltd